Årsmöte

13 mars - kl 15.00 - Klöxhultsvägen 47 (Hemma hos Henrik)
 
Alla medlemmar är välkomna till Älmhults Discgolfklubbs
första årsmöte. Det här blir också startskotten för en ny
härlig discgolfsäsong! Vi har stora ambitioner både för
klubben och banan i år. Nya utkastplater, flytta och
förlänga andra nio och fler tävlingar. Hoppas ni kommer
på årsmötet och gör era röster hörda. Vi vill gärna att ni
säger vad ni tycker eftersom klubben är till för er och
vi vill att banan ska bli så bra det bara går!
 
Klubben bjuder på fika.
 
Inbjudan till årsmötet mailas också ut till alla medlemmar!
 
/ Styrelsen

Dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Dagordningens fastställande och godkännande.
5. Val av justerare och dessutom rösträknare.
7. Val av ny sekreterare till styrelsen.
8. Ombyggnad av hål 10-18.
9. Sponsring.
10. Nya utkastplatser.
11. Träning 2011.
12. Deltävling på Smålandstouren 2011.
13. Underhåll av banan.
14. Gräsklippning på hål 1.
15. Tävlingsschema 2011.
16. Idrottsskolan.
17. Avtal med Älmhults Kommunen
18. Övriga frågor.
19. Mötets avslutande.