Vad är discgolf?

Discgolf är en idrott och rekreationssport som har mycket att erbjuda och lockar allt fler utövare. Den tilltalande sysselsättningen att kasta en disc, kombinerat med tävlingsmomentet, samtidigt som man kommer ut i naturen är det som lockar spelarna. Discgolf är en snabbt växande sport i världen och det är inte utan anledning. Den är lätt att börja med, men samtidigt mycket svårt att behärska.
 
Det är lättillgängligt (om en bana finns i närheten), det är billigt (utrustningen är billig och det är gratis eller förhållandevis billigt att spela på banorna). Man kan spela tillsammans med andra eller mot sig själv. Framförallt är det en utmanande och rolig (och ibland frustrerande) sport!
 
Spelets grunder
Discgolfens princip är enkel; att spela en discgolf-bana med så få kast som möjligt. Det handlar om att kontrollera en discs flykt mot banans hinder och svårigheter.En bana består av 9 eller 18 hål. Ett hål är avslutat då discen har hamnat i korgen på ett sk kedjehål. Detta är en metallställning bestående av en rund korg och kedjor som hänger ovanför korgen. Kedjorna bromsar upp discen och låter discen sedan falla ner i korgen.
 
Banans svårigheter består av dels hålens längd, hinder i form av träd och buskar och höjdskillnader. Vid blåst fungerar även vinden som en svårighet att bemästra. I discgolf använder man sig av relativt tunga discar på ca 160- 180 gram med stabil flykt. En duktig discgolfare kastar drygt 100 meter utan problem. De allra bästa i världen kastar omkring 140- 150 meter även i vindstilla förhållanden.
 
Tävlingsspelaren och regelbundet spelande motionärer använder flera olika discar med varierande flygegenskaper. Det finns ett antal golfdisctillverkare, samtliga från USA. De största märkena är Innova, Discraft och Millennium.
 
Ett sjuttiotal discgolfbanor finns i Sverige lokaliserade i park-, ängs- eller skogsmark. Några av banorna är betalbanor, av dessa är Järva Discgolf Park i Stockholm och Discgolf Terminalen i Skellefteå de mest professionellt anlagda och skötta banorna med internationellt anseende. Källa: discgolfsweden
 
Förenklade spelregler
Första utkastet på ett hål görs ifrån tee (hålets utkastplats), därifrån gäller det att med så få kast som möjligt hamna i korgen. Discarna som används är tyngre och går betydligt längre än vanliga ”strandfrisbees”. Det finns olika discar för olika ändamål och man får byta disc efter varje kast. Kastordningen på första utkastet lottas och på kommande hål börjar den som kastade bäst hålet innan. Efter utkastet kastar den som ligger längst ifrån korg först.
 
Utkastet måste göras bakom utkastmarkeringen, övertramp får dock göras då discen är släppt. Nästa kast görs med ena foten placerad precis bakom landningsplatsen, den andra foten får placeras var som helst så länge den inte kommer närmare korgen. övertramp är även vid inspel tillåtet då discen är släppt. Vid alla kast är det tillåtet med ansats.
 
Om discen hamnat på OB (utanför banan ansett område) spelas discen från den plats den korsade OB gränsen och ett pliktkast tilldelas, discen får flyttas in en meter från OB gränsen. OB är markerat på bankartan. För att hålet skall vara slutfört måste discen vara helt buren av korgen under kedjorna eller sitta fast i kedjorna.

   Olika typer av discar

 

   Discarnas flykt

 

Korg (Kedjehål)